novasanca@martin.sk
SK82 0900 0000 0051 6011 7518

Pomoc je základnou črtou ľudstva, spája nás a posúva vyššie. Spôsobov ako pomáhať je niekoľko. Všetci poznáme vo svojom okolí ľudí zasiahnutých ťažkými životnými situáciami. Veríme, že v našom meste je veľa vnímavých a aktívnych ľudí, ktorí chcú, vedia a môžu pomáhať.

Vaše dary sú priamo a v plnej výške použité na podporu jednotlivcov a rodín v našom meste.

Kto sme

Sme nadácia založená Mestom Martin na podporu jednotlivcov a rodín v sociálnej, ekonomickej a existenciálnej núdzi. Podporujeme aj talentované deti zo sociálne znevýhodnených podmienok a seniorov mesta Martin.

viac

Ako môžete pomôcť

Spôsobov ako môžete pomôcť je niekoľko. Môžete sa rozhodnúť pre verejný alebo anonymný finančný dar v ľubovoľnej výške.
Taktiež môžete usporiadať benefičné podujatie a výťažok z neho darovať na pomoc rodinám či jednotlivcom.

viac

Ako môžete získať pomoc

Ak ste sa ocitli v ťažkej životnej situácii a potrebujete finančnú pomoc, jednoducho nás kontaktujte. Oslovte nás osobne, telefonicky alebo emailom a my urobíme všetko pre to, aby sme vám v tejto situácii v rámci našich možností pomohli.

viac

Ďakujeme